Zele: GMvW

Opgeleverd

Kandidaatstelling ontwerpteam: 2de plaats

Eigenheid

Invul project voor sociale woningen.

Strakke eenvoudige structuur, met gelijkvloerse woningen gecombineerd met duplex woningen.

Materialen

gevelsteen

pannen

zichtbeton

aluminium ramen

zonneboiler